Declaracions Duaneres (DUAs)
Darrera resolució de en la que es recullen les instruccions per a la formalització del DUA:

Títol

Versió

Resolució

-

27 de juny de 2012