Llistes de descàrrega/càrrega
Guies de missatges vàlides per al tràfic de contenidors, automòbils i càrrega rodada (abril de 2013) (per al tràfic de contenidors no suposen cap canvi de contingut respecte de la versions anteriors):

Títol

Versió

Data

2.2

abril de 2013

4.0

aplicació a partir del dia 1 de juliol de 2016

2.2

maig de 2013