Posicionament de contenidors per a inspecció
Procediment que regula el posicionament de contenidors per a la seva inspecció (canvis aprovats a la sessió de novembre de 2010 del Consell d'Administració de la Autoritat Portuària i d'aplicació a partir del 5 de setembre de 2011):

Títol

Versió

Data

2.4

juliol 2012

1.6

abril 2013

1.5

abril 2013