Comunicacions entre APB i terminals de càrrega
Intercanvis d'informació entre l'Autoritat Portuària de Barcelona i les terminals de càrrega:

Títol

Versió

Data

4.0

maig de 2013