Duaner d'exportació
Procediment pel que l'Autoritat Portuària rep la llista de contenidors a embarcar i pot validar (contra les notificacions de despatx d'exportació) que els contenidors estiguin despatxats:

Títol

Versió

Data

1.1

març 2012