Sortida Terrestre de Mercaderies

Les guies dels missatges de sol·licitud de confirmació de partida, confirmació de partida i factura proforma estan en procés de revisió, per tal d'adequar els missatges a les recomanacions internacionals.

Guies de missatges (juliol del 2009):

Títol

Versió

Data

4.1

-

2.2

-

0.1

Febrer 2008

5.0

revisat juliol del 2009

3.4

revisat març de 2008

5.0

revisat juliol del 2009

4.8

revisat març de 2008

2.6

revisat març de 2008

5.2

revisat agost de 2012

2.6

revisat agost de 2012

1.0

febrer del 2006