Trasllat de contenidors

Inclou els canvis aprovats pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària en data 30 de gener de 2008 (en castellà)

Trasllat de contenidors plens entre terminals (trànsits marítims)

Guies de missatges (versions obligatòries a partir del 05/05/2008):

Títol

Versió

Data

1.4

revisat gener de 2008

1.4

revisat gener de 2008

1.4

revisat gener de 2008

4.8

revisat març de 2008

1.4

revisat març de 2008

5.2

revisat agost de 2012

5.1

Agost 2012

1.0

febrer de 2006

Trasllat de contenidors buits entre dipòsits de contenidors (o entre terminals que actuen com a dipòsits de contenidors)

Guies de missatges (versions obligatòries a partir del 05/05/2008):

Títol

Versió

Data

1.4

revisat gener de 2008

1.4

revisat gener de 2008

1.4

revisat gener de 2008

2.5

revisat octubre de 2007

2.3

revisat octubre de 2007

2.7

revisat agost de 2012

2.4

revisat octubre de 2007

1.0

febrer del 2006