Preguntes freqüents

Com portar la mercaderia des de...?

Haig de portar una mercaderia des de Dubai i volia saber què em costaria.

------------------------------------------------------------------------------

Li informem que el Port de Barcelona només li pot comunicar alguns dels conceptes que se li facturaran per aquest moviment i per la estància de la mercaderia a la terminal, com són la THC (Terminal Handling Charge) i la Taxa T3 (taxa a la mercaderia) les quals són públiques a la pàgina web mitjançant el link http://www.portdebarcelona.es/web/port-dels-negocis/servicio-de-atencion-al-cliente Taxes i Tarifes i que varien depenen el tipus de mercaderia.

De la mateixa manera, pot conèixer quines navilieres i consignataris operen entre els ports que ens ha comentat a través del link de Línies Regulars:

http://www.portdebarcelona.es/web/Port dels Negocis/lineas-regulares

Si desitja conèixer el total que se li facturaria per l'operació que vol fer, hauria de demanar un pressupost al transitari o consignatari (aquest només per contenidors sencers) que contracti per què li planifiqui i dirigeixi l'operació. Li aconsellem que en consulti diversos per a poder comparar pressupostos i escollir el més adequat a les seves necessitats. Li recomanem aquells que estan donats d'alta a la nostra Marca de Qualitat Efficiency Network ja que acompleixen uns estàndards de qualitat certificats pel Port de Barcelona:

http://www.portdebarcelona.cat/web/segell-de-qualitat/agentes-de-aduana-y-transitarios


 

Línies regulars

Hi ha alguna línia amb Mumbai?

------------------------------------------------------------------------------

Li informem que des de la pàgina web del Port de Barcelona pot conèixer quines companyies operen al Port al que vostè fa referència (naviliera, consignatari, …) classificades segons el tipus d'operació que vulgui realitzar (transport de mercaderia, passatgers, vehicles, …). A més trobarà informació sobre les escales i capacitat dels vaixells de la línia. A continuació li adjuntem el link:

http://www.portdebarcelona.es/web/Port dels Negocis/lineas-regulares

Si clica sobre el nom del consignatari li sortiran les dades de contacte per si vol contactar amb ells.

En el cas de que no trobi operadors entre els llocs seleccionats, pot consultar entre los ports més propers i realitzar des d'allà, un transport addicional per carretera o tren.


 

Què em costarà?

M’arriba una mercaderia al Port i vull saber, què em costarà?

------------------------------------------------------------------------------

Li informem que el Port de Barcelona només li pot comunicar alguns dels conceptes que se li facturaran per aquest moviment i per la estància de la mercaderia a la terminal, com són la THC (Terminal Handling Charge) i la Taxa T3 (taxa a la mercaderia) les quals són públiques a la pàgina web http://www.portdebarcelona.es/web/port-dels-negocis/servicio-de-atencion-al-cliente mitjançant del link Taxes i Tarifes i que varien depenen el tipus de mercaderia.

De totes maneres, li recomanem que contacti amb el venedor per a que li indiqui quin operador té designat aquí per realitzar els tràmits duaners i gestionar-li el lliurament de la seva mercaderia. Ell li podrà indicar les despeses concretes amb les que es trobarà.


 

Necessito un transitari

Necessito portar una mercaderia de la Xina, amb qui haig de contactar per fer-ho?

------------------------------------------------------------------------------

Li aconsellem que per a realitzar la seva operació contacti amb els transitaris / agents de duanes que estan donats d'alta a la nostra Marca de Qualitat Efficiency Network ja que acompleixen uns estàndards de qualitat certificats pel Port de Barcelona:

http://www.portdebarcelona.cat/web/segell-de-qualitat/agentes-de-aduana-y-transitarios

També li recomanem que demani pressupost a diversos d'ells per a poder escollir l'opció que li sigui més òptima.


 

Ha arribat al port la meva mercaderia?

Vull saber si la meva mercaderia ha arribat al port?

------------------------------------------------------------------------------

Per saber si la seva mercaderia ha arribat al port necessitaríem ens facilités el número de matrícula del contenidor. Aquesta està composta per 4 lletres (la darrera és una U) + 6 números + un dígit de control.

En quan disposi de l'esmentada informació li podrem indicar si la seva mercaderia està en al port i si és així, en quin punt es troba.


 

Ha arribat el vaixell al port?

El meu contenidor arriba en el vaixell Cruise Roma, volia saber quan té previst la seva arribada al port?

------------------------------------------------------------------------------

Per saber si el vaixell ha arribat al port pot realitzar la consulta a través de la pàgina web del port, en consulta d'escales (per això només és necessari disposar del nom del vaixell). El link per realitzar l'esmentada consulta és el següent:

http://www.portdebarcelona.cat/web/port-dels-negocis/escalas