Servei de consultoria

Assessorament Logístic

Assessorament en cadenes logístiques i transport marítim al seu pas pel Port de Barcelona. Presentació dels serveis del Port que millor s'adaptin a les necessitats del client i que contribueixin a l'optimització dels seus recursos, i estudi d'alternatives per a la reducció de costos.

Assessorament en temes de despatx duaner

Relacionats amb la Duana de Barcelona i mediació per a la resolució de possibles conflictes.

Estudi de factures portuàries

A través de l'aplicació PICASO, el Port de Barcelona ofereix als seus clients la possibilitat de fer un estudi exhaustiu del conjunt de les seves factures portuàries per donar a conèixer la manera en què se'ls imputen els conceptes regulats per llei o pel Consell d'Administració del Port de Barcelona. Aquest estudi és una bona eina perquè els nostres clients puguin negociar els millors preus amb els seus operadors logístics respectius.

Estudi d'emissions CO2 de la seva cadena logística

Arran de les noves directrius europees pel que fa a emissions de gasos nocius per al medi ambient, el Port de Barcelona ha adquirit una posició proactiva, per això hi ha la possibilitat de fer un estudi pel que fa a emissions de CO2 i NOx de la seva empresa, si es considera important per al resultat de les seves operacions.

A través de l'aplicació SIMPORT, i segons la base de dades a la Comissió Europea CORINAIR, el Port de Barcelona calcula les tones de gasos nocius que emet una cadena logística en concret, així com les seves equivalències en euros per TEU transportat, i proposa alternatives adaptades a les necessitats del client per tal de reduir i compensar aquestes emissions. Així mateix, aquest estudi estarà avalat per un segell amb el reconeixement del Port de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Persona de contacte

Sr. Joan Carbonell
Tel: 933 06 88 72
ccll@portdebarcelona.cat