En aquest apartat es relacionen les fires i congressos en què participen o assisteixen representants del Port de Barcelona.

Amsterdam
22-23 setembre 2021
Web

Shenzhen
23-25 setembre 2021
Web

Baiona
30 set.-1 oct. 2021
Web
Newsletter 1 - 2

Madrid
5-7 octubre 2021
Web

Barcelona
5-8 octubre 2021
Web

Kuala Lumpur
12-14 octubre 2021
Web

Marsella
13-14 octubre 2021
Web

Rotterdam
19-20 octubre 2021
Web

Ghana
26-28 octubre 2021
Web

Online
26-29 octubre 2021
Web

Barcelona
Novembre 2021
Web

Barcelona
16-18 novembre 2021
Web

Maldonado, Uruguai
25-28 novembre 2021
Web

Cartagena d'Indies
29 nov.-1 desembre 2021
Web

Dakar
14-16 desembre 2021
Web