Amb data 2 de maig de 2011 es van activar els compromisos adquirits per les empreses i organismes certificats amb la Marca de Qualitat del Port de Barcelona Efficiency Network.

Els nostres compromisos es basen en 3 conceptes (documents en pdf):


Fiabilitat en les operacions
Informació i transparència
Seguretat