Per tal d'agilitzar el pas de les mercaderies entre Barcelona i França, i les operacions que això comporta, el Port de Barcelona és present actualment a Perpinyà, mitjançant la participació en la SEM (societat d'economia mixta), i a Tolosa i Lió, mitjançant la creació de dues delegacions en forma de terminals marítimes interiors. Amb aquestes dues delegacions s'aconsegueix facilitar informació als operadors francesos sobre els serveis del Port de Barcelona perquè les seves operacions es facin en les millors condicions d'agilitat i de cost.

Perpinyà

El Port participa en la SEM que gestiona la part ferroviària del mercat de Saint Charles. Aquesta posició estratègica per a fruita i llegums a Europa permet al port proposar a operadors de Sud- amèrica unes connexions més enllà del port de Barcelona. El 5 de juliol de 2010 es va inaugurar un nou pont per a vagons operat per Novatrans (grup SNCF-Geodis).