Revista Sapiens

La revista de cultura i història Sàpiens manté una relació amb el Port de Barcelona des de l'any 2013 que ha donat com a fruit una sèrie de reportatges dedicats a donar a conèixer el Port i el transport marítim, explicat sempre pels seus protagonistes.

Sàpiens també ha publicat reportatges extensos sobre la història del Port de Barcelona, com és el cas del redactat pel seu 150 aniversari, i sobre aspectes destacats del comerç internacional, com el dedicat a explicar la història del contenidor.