Sol·licitud informació Efficiency Network
 

Tots els camps d'aquest formulari són obligatoris.

 

Nom de l'empresa

Activitat

Terminal de contenidors
Empresa de transport
Agent de duanes i transitaris
Agent consignatari de contenidors
Altres

Correu electrònic

Telèfon


Autoritzo la marca Efficiency Network al tractament de la informació facilitada segons la finalitat descrita a continuació.


En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, referent a la protecció de dades personals, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB), amb la finalitat de rebre comunicacions relatives a la Marca de Qualitat Efficiency Network.

El responsable del tractament és l'APB, amb domicili a moll de Barcelona – World Trade Center - Edifici Est - 08039 Barcelona;  telèfon 932 986 000, i l'adreça de correu electrònic sau@portdebarcelona.cat.

Us recordem que podeu exercir davant l’APB els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, incloent l'elaboració de perfils, enviant una sol·licitud a les adreces postal o electrònica abans esmentades.

Les dades seran conservades durant els terminis necessaris amb la finalitat per a la qual s’han obtingut i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les mateixes.

Amb l’enviament d’aquest formulari l’APB queda autoritzada de forma expressa perquè les dades contingudes s’emmagatzemin  en un fitxer automatitzat per tal de gestionar la seva tramitació. Els destinataris de les dades són l’entitat o entitats implicades que poguessin ser competents per a la seva tramitació i/o resolució, limitant tal cessió a la finalitat que la justifica.

En tot cas teniu dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho considereu oportú.