Sol·licitud presa d'imatges al Port de Barcelona
 
Aquesta sol·licitud no té cap validesa per accedir al recinte portuari sense confirmació prèvia del Port de Barcelona.
 

Mitjà

Nom del mitjà de comunicació

Nom de la persona de contacte

E-mail de contacte

Telèfon de contacte

Espai sol·licitat

Data

Horari

Descripció

Dades de l'equip (Nom, cognoms i números de DNI/Passaport)D'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades no s'incorporen a cap fitxer ni seran cedides a tercers i només es faran servir per a la gestió de l'autorització de presa d'imatges al Port de Barcelona.