Sol·licitud d'informació sobre mercaderia al Port de Barcelona
 

Ompliu aquest formulari amb tota la informació de què disposeu.

Els camps marcats amb un * són obligatoris.

 

1. Dades del sol·licitant

* Cognoms

* Nom

Càrrec que ocupa a l'empresa

2. Dades de l'empresa

* Nom de l'empresa

* Adreça

* Ciutat

* Província

* Codi postal

* CIF

* Tel.

* Fax

* Correu electrònic

* Número de contenidor

Consigneu una de les dues dades:

Número de B/L Número de reservaAutoritat Portuària de Barcelona
Servei d'Atenció al Client
Moll de Barcelona
World Trade Center - Edifici Est - 3a planta
08039 Barcelona
Tel. 902 22 28 58
sac@portdebarcelona.es

 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, referent a la protecció de dades personals, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB), amb la finalitat de rebre comunicacions relatives a l’operativa portuària, cursos, jornades, missions empresarials i fires comercials.

El responsable del tractament és l'APB, amb domicili a Moll de Barcelona – World Trade Center - Edifici Est - 08039 Barcelona;  telèfon 932 986 000, i l'adreça de correu electrònic a sau@portdebarcelona.es.

Us recordem que es poden exercir davant l�APB els drets d'acc�s, rectificaci�, supressi�, limitaci� del tractament, portabilitat de les dades, oposici� i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, incloent la elaboraci� de perfils, tot enviant una sol·licitud a les adreces postal o electr�nica abans esmentades.

Les dades seran conservades durant els terminis necessaris amb la finalitat per la qual s�han recollit i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament dels mateixos.

Amb l�enviament d�aquest formulari l�APB queda autoritzada de forma expressa per qu� les dades contingudes en el mateix, s�emmagatzemin en un fitxer automatitzat a l�objecte de gestionar la seva tramitaci�, sent destinataris dels mateixos l�entitat o entitats implicades que poguessin ser competents per la seva tramitaci� i/o resoluci�, limitant tal cessi� a la finalitat que la justifica.

En tot cas teniu dret a presentar una reclamaci� davant la corresponent autoritat de control si ho estimeu oport�.


Microsites Seccions General
> Efficiency Network
> França
> Motor Econòmic
> El port en imatges
> Seu Electrònica
> El Port
> Autoritat Portuària
> Comunicació
> Port per als Negocis
> Comunitat Portuària
> Port Ciutat
> Apartat legal
> Contacte
> Site map