Formulari de sol·licitud de facturació telemàtica
 

* Empresa

Bústia

Xarxa d'ús

* Mail de recepció

Persona de contacte tècnic

* Nom

* Telèfon

Persona de contacte administratiu

* Nom

*Telèfon

* CIF / NIF Empresa

* Adreça social

* camps obligatoris

 

 

Les dades de caràcter personal incloses en aquest document seran incorporades a un fitxer informàtic propietat de l'Autoritat Portuària de Barcelona la finalitat del qual és la gestió dels clients de l'APB i no seran cedides a terceres persones o entitats sense el seu consentiment exprés i per escrit. En aplicació de la LO 15/1999 i del RD 1332/1994 vostè podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades al Registre general de l’APB.