enllaç a Mapa d'obres

Títol

Urbanització Ronda del Port. Tram IV (Bunge). Fase 2.

Adjudicatari

CRC Obras y Servicios, SL

Descripció

L'objecte de la present actuació és la reurbanització de la Ronda del Port, tram IV, a les immediacions del moll Oest, amb la finalitat de millorar, a través d'una nova rotonda, la distribució de les circulacions viàries cap a l'interior del port en general i cap al moll Oest i Contradic. Aquesta rotonda permetrà augmentar la capacitat i seguretat del tram fins als nivells actualment requerits.

Així mateix, cal millorar l'accessibilitat de vianants, ja que les mancances existents en aquesta matèria s'estan posant de manifest en major mesura una vegada que la proximitat a la zona urbana i la millora del transport públic estan suposant un increment en el nombre de vianants en la zona.

L'actuació abasta una superfície aproximada de 33.252 m2.