enllaç a Mapa d'obres

Títol

Urbanització estació marítima E

Adjudicatari

UTE Urbanizazión Terminal E

Descripció

En l'àmbit del pla d'ampliació i desenvolupament de l'activitat de creuers al Port de Barcelona, es preveu la construcció d'una nova terminal E al Moll Adossat, just al sud de les quatre actuals, a l'espai que actualment ocupa la terminal Port Nou. Tot i que el futur concessionari emprendrà la inversió principal de la terminal i la urbanització de la zona concessional, es preveu la necessitat d'executar la urbanització de la zona no concessionada per adaptar-la als nous requeriments i usos requerits per l'activitat de creuers.

En definitiva, amb la present actuació, es duu a terme la urbanització de la zona no concessionada vinculada a la nova terminal E de creuers, situada al sud de l'actual terminal D, a l'emplaçament actual de Terminal Port Nou.