enllaç a Mapa d'obres

Títol

Remediació del subsòl del moll Contradic (2a. Fase)

Adjudicatari

UTE Suelos Muelle APB

Descripció

Recentment, han vençut un conjunt de concessions situades al moll Contradic. En el procés de verificació que s'ha dut a terme, s'ha detectat una contaminació del sòl, principalment relacionada anb hidrocarburs. Aquesta contaminació no correspon a les activitats realitzades recentment, sinó que procedeix d'usos molt anteriors, quan la normativa i els estàndards per a la declaració de sòls contaminats no exigien cap salvaguarda. Davant d'aquesta situació, cal emprendre la remediació de les zones afectades amb caracter previ a la seva posada en nova explotació, concessió o bé reurbanització. Un cop realitzada la fase inicial, la segona fase completa el tractament de la parcel·la en la seva totalitat.

Mitjançant aquesta actuació, s'executa la segona fase de descontaminació d'hidrocarburs ubicats al moll de Contradic. A més, en aquesta fase es completa la descontaminació de la resta de terrenys, que no van ser tractats en la fase inicial.