enllaç a Mapa d'obres

Títol

Rehabilitació edifici Portal de la Pau

Adjudicatari

UTE Edificio Portal de la Pau

Descripció

L'edifici de l'Autoritat Portuària de Barcelona situat a la plaça del Portal de la Pau data d'inicis del segle XX. L'edifici, per la seva antiguitat i actuacions que s'hi havien desenvolupat des de la seva construcció, presentava una sèrie de patologies que aconsellaven afrontar un projecte de rehabilitació. Així mateix, i aprofitant aquesta actuació, es va plantejar una reflexió sobre l'ús futur que podia tenir aquest equipament, en la línia de reforçar el seu paper institucional i reduir l'associat a acollir serveis interns de l'Autoritat Portuària.

La present obra té per objecte la realització dels treballs de rehabilitació integral de l'edifici de Portal de la Pau (arquitectura, instal·lacions, etc.). També s'urbanitzaran els espais exteriors situats al nord de l'edifici.

Aprofitant aquesta actuació, es va formular una reflexió sobre l'ús futur que podia tenir aquest equipament, en la línia de reforçar el seu paper institucional. Va sorgir la iniciativa d'utilitzar l'edifici com un Port Center, un espai divulgatiu obert al públic, amb la finalitat de donar a conèixer els diferents àmbits de l'activitat portuària als visitants.