enllaç a Mapa d'obres

Títol

Obra civil nou syncrolift moll Catalunya

Adjudicatari

UTE Syncrolift

Descripció

L'objecte del contracte preveu executar l'obra civil per implantar un syncrolift (elevador de vaixells), així com una esplanada sobre una part de l'actual dàrsena, on s'ubicaran els vaixells per dur a terme diverses operacions de manteniment. El syncrolift és una plataforma que s'eleva mitjançant uns "hoist" (cabrestants) per recollir els vaixells i aixecar-los a cota de l'esplanada. La plataforma d'aquest syncrolift es dissenya amb unes mides de 80 m de longitud x 20 m d'ample aproximadament.

Longitudinalment, a banda i banda de la plataforma, ha d'haver una estructura capaç de resistir les càrregues d'aixecament dels vaixells. Addicionalment, per tal de disposar de superfície per ubicar els diferents vaixells que aixeca el syncrolift i poder efectuar les diferents operacions de manteniment en els mateixos és necessari disposar de més superfície d'esplanada.