enllaç a Mapa d'obres

Títol

Habilitació edifici oficines en moll Adossat

Adjudicatari

CPM Construcciones Pintura

Descripció

L'objecte del projecte constructiu "Habilitació edifici d'oficines en Moll Adossat", consisteix en la rehabilitació de dos edificis existents, per al seu ús com a oficines i un aparcament en altura, així com la urbanització de l'espai d'accés entre tots dos edificis i les seves respectives voreres de protecció. Els edificis que s'han de rehabilitar es troben construïts en fase d'estructura, parcialment en el cas de l'edifici d'aparcament, i en fase de tancaments primaris de l'envoltant de l'edifici d'oficines. Les intervencions principals previstes al projecte són:

- Edifici d'oficines: Finalització de la construcció pel que fa a envoltants, acabats interiors, instal·lacions, comunicació vertical i seguretat, així com l'ampliació de la superfície útil de planta primera (construcció d'un nou sostre a la zona de doble altura amb planta baixa ).
- Edifici d'aparcament: Finalització de la construcció pel que fa a envoltants, acabats, instal·lacions, comunicació vertical i seguretat, aspectes necessaris per a l'activitat d'aparcament, així com la construcció del sostre pendent de construir en planta segona i els trams d'escala entre planta primera a segona.
- Urbanització dels espais vinculats: Reforma del carrer d'accés entre edificis i voreres perimetrals dels edificis a les zones de contacte amb vials.