enllaç a Mapa d'obres

Títol

Dragatge general 2018

Adjudicatari

DRAVO, SA

Descripció

L'objecte d'aquesta actuació és el dragatge, transport i abocament dels productes de dragatge a les zones establertes per a cada categoria del material dragat.

El motiu de l'obra és la recuperació de calats en diferents dàrsenes i molls del port que per diferents motius han patit variacions que limiten la correcta explotació dels mateixos, així com la millora de calats en zones de maniobra concretes en què resulta necessari perquè els vaixells puguin maniobrar en condicions de seguretat. Es preveu dragar 406.428 m3, dels quals 208.732 m3 per recuperació de calats i 197.696 m3 per millora de calats.