Els butlletins mensuals mostren un resum, en forma de taules i de gràfiques, de l’informe mensual de l’Estat del medi portuari. Amb aquests butlletins es representa, d’una manera divulgativa i entenedora la qualitat de l’aire a l’entorn portuari.