enllaç a Mapa d'obres

Títol

Ampliación terminal ferroviaria Príncipe de España. Fase 2

Adjudicatari

UTE Terminal Puerto BCN

Descripció

El present projecte respon a la necessitat d'ampliació de la terminal conforme a les previsions de creixement del volum d'operacions ferroviàries. Aquesta ampliació es planteja mantenint la seva funció actual, que és la de permetre les operacions necessàries per a l'operació de càrrega i descàrrega de vehicles rodats, però es pretén dotar de major capacitat i versatilitat les operacions que s'hi realitzen.

Les intervencions principals previstes en el projecte són les següents:

- Ampliar l'actual plataforma ferroviària pel seu extrem nord, en una longitud que permeti almenys l'explotació de trens de 750 m de longitud, i connectar-la amb via general.
- Modificar la senyalització ferroviària per adaptar-la a la nova configuració, incloent la motorització dels desviaments, actuals i futurs.
- Construir un vial que connecti la rotonda de porta 29 amb l'edifici de Tersaco, adaptat a la circulació de vehicles pesants, incloent la seva urbanització i enllumenat.
- Executar una nova xarxa de drenatge que reculli de manera eficient les aigües pluvials, fent especial èmfasi en l'evacuació de les aigües a la terminal ferroviària.
- Tancar definitivament totes les actuacions esmentades, la plataforma ferroviària i els vials.
- Construir un nou aparcament per a l'edifici Tersaco, d'acord amb les noves infraestructures que es desenvolupen en l'entorn.
- Executar una passarel·la de vianants que permeti l'accés a l'edifici de Tersaco des de la Ronda del Port, per sobre de la plataforma ferroviària objecte de l'ampliació.