enllaç a Mapa d'obres

Títol

Ampliació del Moll Adossat 2a. Fase B (Terminal Polivalente)

Adjudicatari

UTE Ampliació moll Adossat

Descripció

El Pla Director del Port de Barcelona preveu la construcció o la prolongació d'un moll adossat al dic de l'Est. Així mateix, la reordenació de les terminals de contenidors del port comporta haver d'executar un nou tram de moll Adossat.

L'objecte del projecte consisteix en la prolongació de la segona alineació del moll Adossat per generar una línia d'atracada addicional de 290 ml de longitud i 16 m de calat per, a curt i mig termini, ampliar la terminal de contenidors adjacent i, a mig-llarg termini, permetre l'amarratge de creuers.