enllaç a Mapa d'obres

Títol

Ampliació del moll Adossat 3a. Fase

Adjudicatari

UTE Moll Adossat 3a fase

Descripció

És necessari emprendre la prolongació del moll Adossat, amb un nou tram d'uns 476 m de longitud i 12 m de profunditat de moll. Això ve motivat per la reordenació de les terminals de contenidors del Port i la construcció d'una nova terminal per a l'atracada de vaixells tipus creuer.

Amb aquest projecte, es perllonga cap al sud el moll Adossat 2B. El moll estarà format per una alineació d'uns 476 m de longitud i 12 m de calat, dividida en tres trams reculats que configuren un nou tacó ro-ro de 60 m de longitud.

El projecte també preveu l'ampliació de l'esplanada posterior del moll Adossat 2B en una longitud d'uns 480 m, rematada per una mota de contenció perpendicular al moll. L'emplaçament d'aquesta, situada al sud del tacó, garanteix l'operativa terrestre d'embarcament i desembarcament. La configuració en planta de tacó ro-ro permetrà que puguin embarcar i desembarcar dos vaixells alhora, atesa la seva amplada.