Logo finançament Unió Europea

Activitat 7 - Coordinació i Gestió del projecte

Aquesta última activitat inclou la gestió, coordinació, organització i divulgació de l'acció que es requereixi durant la seva implementació. Es durà a terme responsablement per les dues entitats sòcies i l'APB exercirà de líder de l'Activitat.

L'Activitat inclou 3 grups d'actuacions a efectuar durant el contracte:

  • Coordinació de l'acció. Inclou la coordinació necessària entre els socis per tal d'aconseguir el objectius exposats. Inclou la creació d'una taula de projecte per a la gestió diària. Amés afecta al personal de les dues administracions que es dediquen a la gestió i assegurament de la qualitat de cadascuna de les activitats individualment.
  • Gestió del projecte. L'objectiu es aconseguir els requeriments de l'Acció especificats per INEA a través dels punts següents:
    • Desenvolupament del Pla Estratègic de l'Acció, que inclourà una descripció de com els socis coordinen les seves estratègies i recursos per aconseguir els objectius de cada activitat.
    • Elaborar els reportis que siguin requerits per descriure l'avanç del procés i comparar-lo amb la evolució esperada.
  • Divulgació. Activitats com informar als treballadors, organització de conferencies i presentacions públiques per exposar el projecte, emissions de notes de premsa amb els fets mes rellevants i participació en activitats organitzades per CEF (infoday, conferencies, etc.) es duran a terme durant l'execució de l'acció.
Imatge de la terminal de contenidors BEST