Logo finançament Unió Europea

Activitat 4 - Instal·lacions de seguretat i comunicacions

Aquesta Activitat consisteix en la construcció de les instal·lacions de seguretat i comunicacions necessàries dins i fora de l'àrea de servei del port per a les noves infraestructures per l'accés ferroviari. Les instal·lacions es desenvoluparan seguint els requeriments funcionals establerts per ADIF, FGC i la APB, prioritzant la interoperatibitat del nou accés ferroviari.

Tenint en compte que la infraestructura ferroviària es construirà en ample mixt (estàndard i ibèric) i en algunes seccions inclús amb tres amples (incloent l'ample mètric), el control i comandament del sistema de senyalització ha de preveure simultàniament diferents sistemes:

  • ERTMS - Nivel 1.
  • ASFA.
  • El sistema de control i senyalització que s'utilitza en les vies d'ample mètric.