Logo finançament Unió Europea

Activitat 3 - Nou accés ferroviari Tram 3. Vies d'accés i d'expedició / recepció a Can Tunis

La terminal de Can Tunis d'ADIF actualment rep tots el trens que accedeixen / surten del Port de Barcelona i des de o cap al Morrot, l'altre estació intermodal pertanyent a ADIF. En el futur, Can Tunis continuarà tenint un paper clau en les operacions ferroviàries del port.

Aquesta activitat permetrà el desenvolupament ferroviari de l'estació de classificació de Can Tunis, així com les vies de connexió cap a l'àrea d'ampliació del port, complint les premisses següents:

  • Consisteix en una plataforma de via segregada, en superfície, completament independent del tràfic rodat i dels vianants.
  • Recollirà trens circulant tant en ample ibèric com en ample UIC.
  • L'actual accés ferroviari a la zona situada mes al sud del port transcorre a traves del Carrer 4, localitzat a l'àrea del port logístic i te diferents creuaments a nivell amb els diversos accessos.

La connexió ferroviària d'aquesta Activitat tindrà una longitud de 1.979 m, i permetrà l'accés a trens d'ample ibèric i ample estàndard des de les terminals de càrrega fins les vies d'expedició i recepció de Can Tunis. Els treballs comprenen la plataforma, les vies i l'electrificació a 3 kV CC (adaptable a 25 kV CA). 

Imatge de l'estació de classificació de Can Tunis