Logo finançament Unió Europea

Activitat 1 - Nou accés ferroviari Tram 1. Via Única

L'objectiu d'aquesta Activitat es el desenvolupament de la secció inicial dels nous accessos ferroviaris en ample mixt, UIC i ibèric, que permetran la circulació de càrrega entre la nova àrea ampliada del port i la connexió amb el corredor ferroviari del Llobregat (que arriba a la RFIG). La infraestructura utilitzarà parcialment la plataforma existent de FGC amb via única.

Aquesta secció consisteix en una connexió d'aproximadament 3,8 km de llarg, dels quals 3,6 km pertanyen a la plataforma de FGC. Amés, es construirà un nou tram de via en ample ibèric i UIC. La connexió amb RFIG (incloent el apartador – via d'eficàcia) està composta per la plataforma, la via i la infraestructura d'electrificació de 3 kV CC (adaptable a 25 kV CA). La longitud del tram complert que es desenvoluparà en aquesta activitat es de 5.140 m, considerant la longitud dels trams principals i del apartador.

Actualment, les vies de FGC tenen ample mètric i no estan electrificades, pel que deuen ser adaptades per incloure els 3 amples, mètric (1000 mm) però també europeu (1435 mm) i ibèric (1668 mm), i electrificació a corrent continua deixant preparada un potencial implementació futura a corrent alterna.

El projecte constructiu de l'Activitat esta inclòs en la fase 1 del projecte TEN-T 2012-ES-03040-S "Nuevos accesos sur ferroviarios y viarios al Puerto de Barcelona. Fase 1. Estudios".