Logo finançament Unió Europea

Indicadors per controlar la implementació de l'acció

  • Quota modal del ferrocarril en contenidors. Aquest es el tràfic amb major impacte en l'increment del transport multimodal i en l'àrea d'expansió sud del port, on els accessos oferiran els seus serveis principalment. Es calcularà dividint el nombre de contenidors transportats per tren, per la quantitat total de contenidors del hinterland transportats al port.
  • Serveis setmanals de ferrocarril, entès com al nombre mitjà de trens que arriben o surten del port en una setmana.
  • Reducció de les externalitats a causa de l'ús del tren. El transport de mercaderies resulta en costos externs a causa de la pol·lució, escalfament global, soroll, costos en accidents, congestions i manteniment de les infraestructures. Aquest costos difereixen depenent del mitjà de transport.
Imatge de la terminal de contenidors BEST