Logo finançament Unió Europea

Estándards de política europea de l'Acció

  • Es desenvoluparà ample mixt en totes les infraestructures ferroviàries, que implica la implementació simultània d'ample estàndard UIC i ample ibèric en la mateixa plataforma, afegint el tercer carril. Això permet disposar d'ample europeu per connectar el port amb els corredors europeus, així com d'ample ibèric necessari per la connexió amb la xarxa de ferrocarrils espanyola.
  • En termes d'electrificació ferroviària, totes les línies es faran inicialment amb 3 kV CC per complir amb els estàndards d'ADIF per a línies convencionals, però es prepararà un nivell aïllat de 25 kV CA 50 Hz per a futurs canvis de subministrament de voltatge altern, minimitzant els canvis en les instal·lacions.
  • Interoperatibitat: el sistema ferroviari pels nous accessos al port serà interoperable  seguint les Especificacions Tècniques Europees per Interoperatibitat (TSI).
  • El sistema de control i comandament de senyalització complirà simultàniament amb ERTMS, per assegurar la interoperatibitat amb els estàndards europeus, i sistema ASFA, estàndard per la xarxa espanyola de ferrocarril.
  • Els accessos ferroviaris es prepararan per proveir a serveis de transport de mercaderies fins a 750m per complir el nivell estàndard en les principals xarxes europees.

L'acció contribueix essencialment a les polítiques CEF mitjançant els següents punts:

  • Millora la connexió intermodal, connectant un port marítim principal amb el Corredor Mediterrani.
  • Millora la sostenibilitat i l'acompliment ambiental de les infraestructures de transport europees, ja que elimina el coll d'ampolla i contribueix a un increment de la quota modal del ferrocarril respecte al transport rodat.
Imatge de vies ferroviàries