Logo finançament Unió Europea

Objectius prioritaris

  • Disposar de les infraestructures requerides per poder aconseguir una ràtio de mercat del 20 % en 2020 i del 30% en 2030, evitant interrupcions en el tràfic intern i extern del port.
  • Generar 2,5 % de Valor Afegit Brut a Catalunya per el 2020.
  • Incrementar els estalvis al voltant de 15,9 milions d'euros cada any per el 2020, reduint les externalitats negatives gracies al increment de l'ús del transport ferroviari.
  • Reduir les emissions de CO2, SOx, NOx i PM amb la promoció del tràfic ferroviari.
  • Millorar significativament les condicions del tràfic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Vista general del moll Sud