Panamà i Cuba
Del 19 al 25 de novembre de 2016

Amb l'objectiu d'impulsar el comerç exterior entre Catalunya i la zona del Carib, promoure noves oportunitats de negoci, i establir o consolidar vincles comercials en la regió, Panamà i Cuba han estat els destins d'aquesta divuitena missió empresarial del Port de Barcelona.

La missió ha estat encapçalada pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, i el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, acompanyats del secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, i el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Pere Padrosa.

La delegació amb un perfil empresarial multisectorial i institucional, ha estat integrada per 60 directius principalment del sector logístic portuari i també de la consultoria, software, infraestructures de fusta, i serveis. Com en la edició anterior, la delegació ha compartit agenda amb una altre missió empresarial organitzada per ACCIÓ, i presidida pel conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

Les jornades empresarials, que han tingut molt bona acollida a ambdues ciutats, han comptat amb una representació institucional d'alt nivell. A Panamà, davant un auditori de 250 persones, el Port va presentar el seu posicionament estratègic com a porta d'entrada per a les mercaderies procedents de la zona Carib, tant per a la península Ibèrica, com per al sud d'Europa i nord d'Àfrica i, també, com a port d'origen més competitiu per a les exportacions catalanes i procedents del continent europeu. I a Cuba, on hi assistiren 220 empresaris, el president del Port va detallar les infraestructures i serveis que ofereix l'enclavament català a nivell logístic, i també va ressaltar la posició del Port de Barcelona com a base de creuers, i la seva conversió i integració a la ciutat, amb el Port Vell. El segon dia, a Panamà, es va realitzar el seminari tècnic de duanes, en el que hi participaren un centenar de professionals del sector, essent el seminari amb més assistents de tots els organitzats en edicions anteriors.

En el transcurs de la missió s'han realitzat més de 200 contactes bilaterals entre empreses i institucions catalanes i les del país de destí. En total s'han programat 18 agendes de contactes, essent les de Panamà preparades per l'Oficina d'ACCIO a Panamà, i les de Cuba per l'Oficina Econòmica Comercial de l'Ambaixada d'Espanya a Cuba (ICEX). Algunes de les empreses han desenvolupat la seva agenda particular i altres han participat en les reunions institucionals realitzades en el marc de la missió.

A nivell institucional, s'han mantingut reunions amb els màxims responsables del Ministeri de la Presidència de Panamà, amb el ministre de Turisme de Panamà i el de Cuba, el ministre d'Assumptes Marítims i administrador de l'Autoritat Marítima de Panamà, i el ministre d'Assumptes del Canal. També, s'han realitzat reunions de treball amb directius de Panamá-Pacífico, del projecte de la L2 del Metro de Panamà, de l'Oficina de l'Historiador de La Havana, i amb MAERSK i MELFI.

Quant a resultats, cal destacar la valoració altament positiva que aquests intercanvis han tingut en el conjunt dels participants en aquestes reunions. A nivell institucional, els presidents de les associacions de la Comunitat Portuària han signat convenis de col·laboració amb els seus homòlegs panamenys, amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi d'experiències i coneixements. També, s'ha definit la signatura d'un memoràndum de col·laboració entre el Ministeri de la Presidència de la República de Panamà i el Port de Barcelona en matèria de formació, organització d'estructures i equips de treball multidisciplinar, plataforma tecnològica i facilitació del comerç. Pel que fa a les empreses, varies d'elles han tancat acords comercials i altres han començat a definir les línies per una futura col·laboració immediata.

La delegació, en el marc de la missió, també va tenir l'oportunitat de realitzar una visita al nou Canal de Panamà, i veure in situ una de les encluses de Cocolí i la seva torre de control, així com també la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) i el seu port, la qual es preveu que sigui el gran pol logístic de Cuba.