A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | V

Marítimas Reunidas, SA

C/23 nº 8
Parc Logístic Zona Franca

08040 Barcelona

Tel.: 93 289 75 00

Fax: 93 296 77 90

jose.sancho@maresa.es


Mat Cargo, SA

Diputació, 279 3r 5a

08007 Barcelona

Tel.: 93 487 62 64

Fax: 93 487 72 47

bcn@matcargo.com
www.matcargo.com
MC Trinter, SA

Atlàntic, 115 
ZAL I

08040 Barcelona

Tel.: 93 474 15 00

Fax: 93 474 44 33

barcelona@trinter.com
www.trinter.com

Miv Gestión, SA

Serveis Generals Centre Càrrega Aèrea A002

08820 El Prat de Llobregat

Tel.: 93 378 80 87

Fax: 93 298 45 68

info@mivgestion.com

Movilpaq, SL

Gran Via Corts Catalanes, 774, 3r i 4t

08013 Barcelona

Tel.: 93 478 19 50

Fax: 93 478 21 77

jbatlle@movilpaq.es

Mundi Est 93, SL

Via Laietana, 64, 2n 1a

08003 Barcelona

Tel.: 93 301 32 00

Fax: 93 301 22 36

mundiest93@mundiest93.com
www.mundiest93.com