A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | VBas & Josa, SL

Avda. Drassanes, 6-8, 12a pl

08001 Barcelona

Tel.: 93 268 93 00

Fax: 93 268 93 15

info@basjosa.com
www.basjosa.com

Bernal Masana, Francisco

L'Artic, 132-134

08040 Barcelona

Tel.: 93 262 56 50

xavier.bernal@space-cargo.com

Blázquez Roselló, Fabiola

Av. Paral.lel, 17, 1r

08004 Barcelona

Tel.: 93 329 43 50

Fax: 93 329 44 17

blazquez-aduanas@infonegocio.com

Bonfils Gutiérrez, Enrique

Av. Ports d'Europa, 100
ZAL

08040 Barcelona

Tel.: 90 278 90 41

Fax: 93 551 49 20

enrique.bonfils@atlanticforwarding.es

Brao Amo, Sergio

Les Valls, 28, 2n 8a

08201 Sabadell

Tel.: 93 727 51 80

Fax: 93 726 55 17

braoaduanas@braoaduanas.com
BWS Aduanas, SL

Via Laietana, 7, Pral.

08003 Barcelona

Tel.: 93 295 45 95

Fax: 93 268 19 86

www.bluewatershipping.com