L'Escola ofereix tres tipus de serveis dintre dels projectes. El primer i original servei, és oferir formació. Els cursos es realitzen en el marc del programa LIFE Logistics. L’enfocament únic adoptat per l’Escola en els cursos és impartir la formació abordo d’un vaixell que realitza un servei regular de Short Sea Shipping, o en un tren al Nord d’Espanya.

Hi ha dos tipus de cursos: LIFE MOS, que ofereix formació específica sobre les autopistes del mar i cobreix la integració de l’E-maritime en el transport ‘porta a porta’, i LIFE RAIL, que ofereix formació específica sobra la logística ferroviària, i abasta la integració de la connexió marítim-ferrocarril a la cadena de transport.

L’Escola també participa en diversos projectes europeus relacionats amb la promoció i el desenvolupament de noves xarxes de transport trans-europeu. En aquests projectes (com MOS4MOS) la Escola treballa en conjunt amb socis de diversos països europeus- España, Portugal França, Bèlgica, els Països Baixos, Itàlia, Grècia, entre altres. Aquests projectes ocupen la resta dels serveis de l’Escola de I+D i la promoció de clústers.