09/04/2020 - Ordre TMA/330/2020, de 8 d'abril, per la qual es prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge procedents de la República Italiana i de creuers de qualsevol origen amb destinació a ports espanyols per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19


29/03/2020 - Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19


26/03/2020 - Ordre TMA/286/2020, de 25 de marcç per la qual es prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge procedents de la República Italiana i de creuers de qualsevol origen amb destinació a ports espanyols per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19


19/03/2020 - Ordre TMA / 229/2020, de 15 de març, per la qual es dicten disposicions pel que fa a l'accés dels transportistes professionals a determinats serveis necessaris per facilitar el transport de mercaderies en el territori nacional


16/03/2020 - Informació sobre disposicions legals:

Resolució del 13 de març sobre l'excepció temporal del compliment de les normes de temps de conducció i descansos en els transports de mercaderies
Resolució de mesures extraordinàries destinades a la reducció d'activitat presencial
Ordre Ministerial sobre la prohibició d'entrada de vaixells de passatge procedents d'Itàlia i de creuers
Reial Decret de la declaració de l'Estat d'Alarma pel Covid-19
Complement del Reial Decret de la declaració de l'Estat d'Alarma pel Covid-19