Departament de Premsa
Moll de Barcelona
World Trade Center
Edifici Est, 7a planta
comunicacioport@portdebarcelona.cat

Núria Burguera
Directora de Comunicació
Tel.: 93 306 88 54

Elena García
Cap de Premsa
Tel.: 93 306 88 40

Aquests canals de comunicació són d'ús exclusiu per a mitjans de comunicació i periodistes. Per a informació general del Port, contacteu amb el Servei d'Accés Unificat al 93 298 60 00 o a sau@portdebarcelona.cat.