Servei de transports especials

Servei de cobrament de la taxa de senyalització a embarcacions esportives

Totes les sol·licituds de tràmits a través de la web seran ateses dins de l'horari d'oficina.

 

Festius 2019

Gener 1

Abril 19, 22

Maig 1

Juny 10, 24

Juliol 16

Agost 15

Setembre 11, 24

Octubre 12

Novembre 1

Desembre 6, 24, 25, 26, 31Festius 2020

Gener 1, 6

Abril 10, 13

Maig 1

Juny 1, 24

Juliol 16

Agost 15

Setembre 11, 24

Octubre 12

Desembre 8, 24, 25, 31