El Port de Barcelona col·labora amb les següents entitats i institucions.
 

 

Memòria corporativa

L'Autoritat Portuària de Barcelona presenta la seva Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Un document que, des del punt de vista ambiental, econòmic i social, vol difondre de manera voluntària als nostres grups d'interès la informació més rellevant de l'entitat, així com posar de manifest les activitats realitzades al llarg dels últims anys.

Memòria de Sostenibilitat 2017 Memòria de Sostenibilitat 2016 Memòria de Sostenibilitat 2015 Memòria de Sostenibilitat 2014 Memòria de Sostenibilitat 2013 Memòria de Sostenibilitat 2012 Memòria de Sostenibilitat 2011 Memòria de Responsabilitat Social 2010 (versió flash) Memòria de Responsabilitat Social 2010 Memòria de Responsabilitat Social 2009 Memòria de Responsabilitat Social 2008 Memòria de Responsabilitat Social 2007

Jornades

L'eix central d'aquestes jornades és la promoció del comportament socialment responsable dins del Port de Barcelona, impulsant la responsabilitat social a les empreses de la Comunitat Portuària. Aquestes trobades, amb caràcter anual, es conceben com un espai de debat i punt de trobada per a compartir experiències de responsabilitat social i prevenció de riscos laborals.

Jornada 2015 Jornada 2014 Jornada 2013 Jornada 2012 Jornada 2010 Jornada 2009 Jornada 2008

Port de Barcelona - Espai Cardioprotegit

Celebració ecumènica a Stella Maris

El passat dimarts 21 de gener de 2020, dins la setmana de la pregària per la unitat dels cristians, va tenir lloc a Stella Maris una celebració ecumènica amb la participació de la Comunió Anglicana St. George, la Comunitat Evangèlica de parla alemanya i la Comunitat Catòlica de Stella Maris. Van participar també voluntaris i mariners.

Com a símbol especial d'enguany es van portar 8 rems, com a símbol de la necessitat de remar tots junts. Cadascun dels rems era portat per una persona i representava una pregària: per la reconciliació, per la il·luminació, per l'esperança, per la confiança, per la fortalesa, per la hospitalitat, per la conversió i per la generositat.

Aquestes celebracions que es fan cada any, pretenen cultivar l'esperit de pluralitat i enteniment dins de l'àmbit marítim portuari de Barcelona.
 

Nadal Solidari 2019 - Port de Barcelona

Donació d'aliments per a la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona i de productes d'higiene personal i neteja de la llar per a la Fundació IReSLa campanya, organitzada entre els dies 10 i 15 de desembre, ha permès lliurar, gràcies a les aportacions, 3.111 kg d'aliments (+107%) al Banc dels Aliments de Barcelona i 9.998 unitats de productes d'higiene personal i de la llar (+74%) a la Fundació IReS.

La tipologia dels productes recollits i el seu valor han donat resposta a les necessitats prioritàries de les entitats receptores.

Des del Port de Barcelona volem agrair la contribució dels que han fet possible la realització de la campanya:

- APM Terminals, espai on s'ha ubicat el Contenidor Solidari i realitzant accions de comunicació i logística.
- Fundació CARES, posant a disposició dues persones amb funcions de logística.
- BUTRANSA, realitzant els desplaçaments del contenidor solidari.
- Les persones ambaixadores de 22 empreses, impulsant dins i fora de la seva empresa la campanya i participant en la logística del contenidor.
- ZAL Port, ESTIBARNA-SAGEP i WTC Barcelona, realitzant accions de comunicació.
- Les diferents associacions i col·legis professionals del Port (consignataris, estibadors, concessionaris, transitaris, transport i agents de duanes, realitzant difusió als seus associats i col·legiats.
- Totes les empreses i entitats, ubicant un punt de recollida específic per als seus treballadors.

Estudi perfils professionals de la Comunitat Portuària de Barcelona

Aquest estudi va ser encarregat per l'Autoritat portuària de Barcelona a la Fundació Barcelona Formació Professional amb l'objectiu d'adequar l'oferta formativa dual a la demanda professional real del sector, tot adaptant les titulacions de FP a les necessitats específiques de les empreses que desenvolupen la seva activitat en el entorn de la Comunitat Portuària.

Per confeccionar-lo primer es va enviar una enquesta per detectar les necessitats de professionals actual i futures, sobretot a l'àmbit de la Formació Professional (FP). Un cop recopilada la informació es van fer un grups de treball amb algunes de les empreses de la Comunitat Portuària amb l'objectiu de contrastar els perfils de professionals que es actualment es contracten i quins perfils son de difícil cobertura, focalitzant l'atenció a l'àmbit de la FP.

En definitiva, aquest estudi es vol contribuir a millorar l'ocupabilitat de les persones i impulsar la competitivitat de les empreses.

XVI Jornada Prevenció de Riscos Laborals i RSC per a la Comunitat Portuària

El dijous 8 de novembre es va celebrar la XVI Jornada de Prevenció de Riscos Laborals i Sostenibilitat per a la Comunitat Portuària. Aquesta jornada forma part del compromís amb el desenvolupament del Port en l'àmbit de la prevenció i la sostenibilitat. L'edició 2018 va estar dedicada a la salut laboral i la sostenibilitat al sector portuari.

Presentacions:
Autoritat Portuària de Barcelona
Bones Pràctiques
Capitalisme conscient
Espais Blaus
Exoesquelets
Organitzacions saludables
Safety 4.0
Tecnologies de Gestió de la Salut