Pagaments taxa mensual

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona, en la seva sessió del 25 de novembre de 2015, ha acordat prorrogar per a l'exercici 2016 la mesura aprovada en 2009 relativa a la possibilitat d'acollir-se a la liquidació mensual de la taxa per ocupació privativa.

Requisits per obtenir la modalitat de pagament mensual de la taxa per ocupació privativa:

-Presentar el Model de sol·licitud, signat per una persona amb poders de representació.
-Només aplicable a la Taxa per ocupació del domini públic portuari.
-Aplicable tant a Concessiones com a Autoritzacions.
-Obligació de Domiciliació bancària
-Tenir actualitzades les Fiances que es van exigir en els títols d'ocupació.
- Les sol·licituds es presentaran a l'oficina del Servei d'Accés Unificat (SAU), situat a la planta baixa, mòdul Est, del edifici World Trade Center del Moll Barcelona, en horari de 8:30 hores a 19:00 hores.