Tècnic/a en Patrimoni Cultural

Una plaça de Tècnic/a en Patrimoni Cultural, grup II banda II, a la Direcció General, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 09/10/2019, a les 12:00 hores.


La llista provisional de persones admeses i excloses es publicarà el 11/10/2019.


Bases de la convocatòria

Auxiliar d'Arxiu i de Gestió Documental

Una plaça de personal laboral indefinit d'Auxiliar d'Arxiu i de Gestió documental al departament de Servei de Gestió Documental i Arxiu, grup III, banda II, de la Subdirecció General d'Organització i Recursos Interns, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 03/10/2019, a les 12:00 hores.


La llista provisional de persones admeses i excloses es publicarà el 07/10/2019.
 


Bases de la convocatòria Gestió Activitats Pesqueres - N1 Gestió de Mercaderies - N1 Sector i Estratègia Portuària - N1

Responsable tècnic/a de Comptabilitat i Impostos

Una plaça de personal laboral indefinit de Responsable tècnic/a de Comptabilitat i Impostos, grup II banda I, en el departament de Gestió Econòmica Financera, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 01/07/2019.


El resultat de l'entrevista final i el resultat final de la convocatòria es publicarà el 26/09/2019.


 


Bases de la convocatòria Manual de Qualitat - Nivell 2 Manual de Sector i Estratègia Portuària - Nivell 2 Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses Resultat de la prova pràctica, suma de mèrits i convocatòria a entrevista genèrica Resultat de l'entrevista genèrica i convocatòria a l'entrevista final