Si vols formar part de la Borsa de treball temporal destinada a cobrir futures necessitats puntuals mitjançant concurs de mèrits, accedeix a l'apartat Borsa de treball temporal de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Assessor/a tècnic/a jurídic/a de Contractació

Una plaça d'Assessor/a tècnic/a jurídic/a de Contractació, grup II banda I, al departament de Serveis Jurídics de la Direcció General, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 22/01/2018.


La llista provisional de persones admeses es publicarà el 24/01/2018.


Bases de la convocatòria

Enginyer de Planificació Territorial

Una plaça d'Enginyer de Planificació Territorial, grup II banda I, al departament de Planificació Territorial de la Subdirecció General d'Explotació i Planificació Portuària, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 11/01/2018.


La publicació del resultat de la prova pràctica es realitzarà el 01/02/2018.

Accés sales proves


 


Bases de la convocatòria Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercante Manual de Normativa Portuària - Nivell 2 Acta d'ampliació de termini Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses