Si vols formar part de la Borsa de treball temporal destinada a cobrir futures necessitats puntuals mitjançant concurs de mèrits, accedeix a l'apartat Borsa de treball temporal de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Fisioterapeuta

Un plaça de Fisioterapeuta, grup II banda I, al departament de Recursos Sanitaris i Prevenció de Riscos Laborals, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17/09/2018, a les 12.00h.


La llista provisional de persones admeses i la citació a la primera prova es publicarà el 18/09/2018.


Bases de la convocatòria

Assistent de Direcció amb idiomes

Una plaça d'Assistent de dirección amb idiomes, grup II banda II, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 18/07/2018, a les 12.00h.


La llista provisional de persones admeses a la convocatòria i la citació a la primera prova es publicarà el 19/07/2018.

 


Bases de la convocatòria

Tècnic/a especialista en Arxivística i Documentació

Una plaça de Tècnic/a especialista en Arxivística i Documentació, grup II banda II, al Centre de Documentació, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 19/07/2018, a les 12.00h.


La llista provisional de persones admeses a la convocatòria i la citació a la primera prova es publicarà el 20/07/2018.


Bases de la convocatòria Acta extraordinària

Tècnic/a d'Administració de Conservació

Una plaça de Tècnic/a d'Administració de Conservació, grup II banda II, al departament de Conservació i Ajudes a la Navegació de la Subdirecció General d'Infraestructures i Conservació, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 15/06/2018.


El resultat de l'entrevista i el resultat final de la convocatòria es publicarà el 20/07/2018.

 


Bases de la convocatòria Normativa Portuària - Nivell 1 Operacions i Serveis Portuaris - Nivell 1 Acta extraordinària Llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria Llista definitiva de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria Acta de resultats de la prova pràctica i citació a l'entrevista de competències genèriques Acta extraordinària Acta de resultat de la prova de competències genèriques i citació a l'entrevista final

Responsable Relacions Públiques i Protocol

Una plaça de Responsable de Relacions Públiques i Protocol, grup II banda I, al departament de Relacions Institucionals i Comunicació amb dependència de Presidència, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 11/06/2018.


La publicació dels resultats de la prova de competències genèriques es realitzarà el 23/07/2018.

Accés sales proves


 


Bases de la convocatòria Acta extraordinària Llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria Acta extraordinària Llista definitiva de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria Acta de resultats de la prova pràctica i citació a l'entrevista de competències genèriques

Tècnic/a de Gestió de pagaments

Una plaça de tècnic/a de Gestió de pagaments, grup II banda II, al departament de Gestió econòmica financera de la Subdirecció General d'Econòmic financer, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 09/05/2018.
 


Bases de la convocatòria Llista provisional de persones admeses Acta extraordinària Llista definitiva de persones admeses Acta de resultats de la prova pràctica i la citació a l'entrevista de competències genèriques Acta de resultats de la prova de competències genèriques, valoració de mèrits i citació a l'entrevista final Acta final de la convocatòria