Borsa de treball temporal Policia Portuària

Creació d'una borsa de treball temporal de l'ocupació de Policia Portuària (GNB 327), per cobrir necessitats de caràcter temporal, treballs ocasionals, eventuals per circumstàncies de la producció, per substituir a personal laboral amb reserva de lloc de treball, o per cobrir qualsevol altra necessitat organitzativa subjecta a la modalitat de contracte temporal i limitada exclusivament a la categoria professional objecte d'aquesta convocatòria, mitjançant sistema de concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 18/12/2019.


El resultat final de la convocatòria es publicarà el 31 de gener del 2020.


 


Bases de la convocatòria Temari Plànol guia Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses Acta extraordinària Resultats de la prova teòrica i pràctica i convocatòria al test i l'entrevista psicotècnica

Tècnic/a administratiu/va - Contracte en pràctiques

Una plaça de Tècnic/a administratiu/va, en la modalitat de contracte en pràctiques per a col·laborar en el desenvolupament de les diferents activitats del departament de Gabinet Tècnic del Port de Barcelona.Oferta de treball