Cap d'Equip de Manteniment

Una plaça de Cap d'Equip de Manteniment, grup III, banda I, nivell I, al departament de Conservació i Ajudes a la Navegació, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 02/07/2019.


 


Bases de la convocatòria Manual Normativa Portuària - Nivell 1 Manual Operacions i Serveis Portuaris - Nivell 1 Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria a la prova genèrica Resultat de l'entrevista genèrica i convocatòria a l'entrevista final Resultat final de la convocatòria

Responsable tècnic/a de Comptabilitat i Impostos

Una plaça de personal laboral indefinit de Responsable tècnic/a de Comptabilitat i Impostos, grup II banda I, en el departament de Gestió Econòmica Financera, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 01/07/2019.


El resultat de la prova de coneixements pràctics, la suma de mèrits i la convocatòria a l'entrevista genèrica es publicarà el 26/07/2019.

 


Bases de la convocatòria Manual de Qualitat - Nivell 2 Manual de Sector i Estratègia Portuària - Nivell 2 Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses

Consultor/a d'Organització Interna

Una plaça de Consultor/a d'Organització Interna, grup II banda I, en el departament d'Organització Interna, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 18/06/2019.


El resultat de l'entrevista final i el resultat final de la convocatòria es publicarà el 23/07/2019. 


Bases de la convocatòria Gestió de Mercaderies - Nivell 1 Normativa Portuària - Nivell 1 Sector i Estratègia Portuària Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses Resultat de la prova pràctica, suma de mèrits i convocatòria a entrevista genèrica Resultat de l'entrevista genèrica i convocatòria a l'entrevista final Resultat final de la convocatòria

Responsable de Xarxes Socials i Comunicació

Una plaça de Responsable de Xarxes Socials i Comunicació, grup II banda I, en el departament de Relacions Institucionals i Comunicació, mitjançant sistema de concurs oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 12/06/2019.


 


Bases de la convocatòria Normativa portuària. Nivell 2 Sector i estratègia portuària. Nivell 2 Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria a la prova de coneixements pràctics Resultat de la prova pràctica, suma dels mèrits i convocatòria a l'entrevista genèrica Resultat de l'entrevista genèrica i convocatòria a l'entrevista final Resultat final de la convocatòria