Si vols formar part de la Borsa de treball temporal destinada a cobrir futures necessitats puntuals mitjançant concurs de mèrits, accedeix a l'apartat Borsa de treball temporal de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Analista de Producte

Una plaça d'Analista de Producte, Grup II Banda I, al departament Comercial de la Subdirecció General d'Estatrègia i Comercial, mitjançant sistema de concurs-oposició amb contracte temporal en la modalitat de relleu. 

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 20/09/2017.


La llista definitiva de persones admeses i excloses i la citació a la primera prova es publicarà el dia 04/10/2017.

Accés sala prova


Bases de la convocatòria Manual Logística i Intermodalitat - Nivell 2 Manual Normativa portuària - Nivell 1 Acta extraordinària Llista provisional de persones admeses i excloses

Responsable de Processos geomàtics

Una plaça de responsable de Processos geomàtics, Grup II Banda I, al departament de Gabinet Tècnic de la Subdirecció General d'Infraestructures i Conservació, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 15/09/2017.


La llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà el 29/09/2017.

Accés sala prova


Bases de la convocatòria Llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria

Tècnic/a de control econòmic-pressupostari i contractació pública

Una plaça de Tècnic/a de control econòmic-pressupostari i contractació pública a Port 2000, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte indefinit.

El termini de presentació finalitzarà el 02/10/2017 a les 14:00h.Bases de la convocatòria