Si vols formar part de la Borsa de treball temporal destinada a cobrir futures necessitats puntuals mitjançant concurs de mèrits, accedeix a l'apartat Borsa de treball temporal de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Responsable Comercial i de Línies regulars

Una plaça de Responsable Comercial i de Línies regulars, grup II banda I, al departament Comercial de la Subdirecció General d'Estratègia i Comercial, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30/03/2017 a les 14.00h.


La llista d'admesos/as i la citació a la primera prova es publicarà el 03/04/2017. 


Bases de la convocatòria Manual Tràfic de passatgers Manual Sector i Estratègia Portuària Manual Logística i intermodalitat Manual Gestió de mercaderies

Tècnic/a de Facturació

Una plaça de Tècnic/a de Facturació, grup II banda II, al departament de Gestió de Concessions i Tarifes de la Subdirecció General d'Explotació i Planificació Portuària, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 23/02/2017.


La publicació del resultat d'aquesta prova es realitzarà el 30/03/2017.

Ubicació sala de les proves


 


Bases de la convocatòria Llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria Llista definitiva de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria i convocatòria de la prova de competències tècniques Acta de resultats de la prova de competències tècniques d'aquesta convocatòria i citació a la prova pràctica Acta de resultats de la prova pràctica d'aquesta convocatòria i citació a la prova de competències genèriques Acta extraordinària, com a conseqüència d'un error material, amb els DNI de les persones que realitzaran l'entrevista genèrica

Advocat/da de Serveis Jurídics

Una plaça d'advocat/da a la Direcció de Serveis Jurídics, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte de duració indefinida.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 20/02/2017.


La publicació del resultat de la següent prova es realitzarà el 05/04/2017.

Ubicació sala de les proves


 


Bases convocatòria Llista provisional Llista definitiva Acta de resultats de la prova escrita d'aquesta convocatòria i la citació a l'entrevista genèrica