Si vols formar part de la Borsa de treball temporal destinada a cobrir futures necessitats puntuals mitjançant concurs de mèrits, accedeix a l'apartat Borsa de treball temporal de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Tècnic/a de Gestió de pagaments

Una plaça de tècnic/a de Gestió de pagaments, grup II banda II, al departament de Gestió econòmica financera de la Subdirecció General d'Econòmic financer, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 09/05/2018 a les 12:00h.


La llista provisional de persones admeses es publicarà el 11/05/2018.


Bases de la convocatòria

Enginyer/a d'Obres Públiques

Una plaça d'Enginyer/a d'Obres Públiques (Responsable de Producció de Projectes d'Infrastructures), grup II banda I, al departament de Projectes d'Infraestructures i Conservació de la Subdirecció General d'Infraestructures i Conservació, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació va finalitzar el 07/03/2018.

 


Bases de la convocatòria Plantilla requisit 5 Acta extraordinària d'ampliació de termini Llista provisional de persones admeses Llista definitiva de persones admeses i convocatòria a la prova de coneixements pràctics Acta resultats prova pràctica Acta resultats de l'entrevista tècnica i convocatòria a la prova de competències genèriques Acta final de la convocatòria