Si vols formar part de la Borsa de treball temporal destinada a cobrir futures necessitats puntuals mitjançant concurs de mèrits, accedeix a l'apartat Borsa de treball temporal de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Fisioterapeuta

Una plaça de Fisioterapeuta, grup II banda I, al departament de Recursos Sanitaris i Prevenció de Riscos Laborals, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 16/08/2018.
 


Bases de la convocatòria Llista provisional persones admeses Llista definitiva persones admeses Resultat prova pràctica i citació entrevista competències genèriques Acta de resultats de la prova de competències genèriques i citació a l'entrevista final Resultat final de la convocatòria