Si vols formar part de la Borsa de treball temporal destinada a cobrir futures necessitats puntuals mitjançant concurs de mèrits, accedeix a l'apartat Borsa de treball temporal de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Ampliació Borsa de treball temporal Policia Portuària

Ampliació de la borsa de treball temporal de l'ocupació de Policia Portuària (GBN 327 i 326), mitjançant sistema de concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 13/06/2017.


La publicació del resultat de la prova de coneixements teòrics i pràctics es realitzarà el 30/06/2017.

Accés sales proves


Bases de la convocatòria Temari Plànol Llei de Ports (BOE) Llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria Llista definitiva persones admeses i excloses en aquesta convocatòria

Analista Financer/a

1 plaça d'Analista financer/a, grup II banda I, al departament de Finances Corporatives de la Subdirecció General d'Econòmic Financer, mitjançant sistema de concurs oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació finalitzarà el proper dia 9 de juny de 2017, a les 14:00h.


La publicació del resultat de la prova de competències tècniques es realitzarà el 29/06/2017.

Accés sales proves


Bases de la convocatòria Gestió de mercaderies - Nivell 1 Logística i Intermodalitat - Nivell 1 Operacions i Serveis portuaris - Nivell 1 Sector i Estratègia portuària - Nivell 2 Acta extraordinària Llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria Llista definitiva de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria

Responsable tècnic/a de Manteniment d'Infraestructures

Una plaça de Responsable Tècnic/a de Manteniment d'Infraestructures, grup II banda I, al departament de Conservació i Ajudes a la Navegació de la Subdirecció General d'Infraestructures i Conservació, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 07/06/2017 a les 18:00h.


La publicació del resultat de la prova de competències tècniques es realitzarà el 26/06/2017.

Accés sales proves 


Bases convocatòria Manual Ajudes a la Navegació - Nivell 2 Manual Qualitat - Nivell 2 Manual Normativa Portuària - Nivell 1 Acta extraordinària Llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria Llista definitiva de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria