Si vols formar part de la Borsa de treball temporal destinada a cobrir futures necessitats puntuals mitjançant concurs de mèrits, accedeix a l'apartat Borsa de treball temporal de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Tècnic/a de Creuers

Una plaça de Tècnic/a de Creuers, grup II banda II, al departament de Creuers de la Subdirecció General d'Estratègia i Comercial, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28/09/2018, a les 12.00h.


La llista provisional de persones admeses i la citació a la primera prova es publicarà el 01/10/2018.


Bases Manual Tràfic de passatgers - Nivell 1 Manual Operacions i Serveis portuaris - Nivell 2 Manual Sector i Estratègia portuària - Nivell 2 Acta extraordinària Acta extraordinària d'ampliació de terminis

Fisioterapeuta

Un plaça de Fisioterapeuta, grup II banda I, al departament de Recursos Sanitaris i Prevenció de Riscos Laborals, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 16/08/2018.


La llista definitiva de persones admeses i la citació a la primera prova es publicarà el 28/09/2018.

Accés sala proves


Bases de la convocatòria Llista provisional persones admeses.

Assistent de Direcció amb idiomes

Una plaça d'Assistent de dirección amb idiomes, grup II banda II, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 18/07/2018.


Els resultats de l'entrevista final es publicaran el 21/09/2018.


 


Bases de la convocatòria Llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria a la prova pràctica Resultat de la prova pràctica i citació a l'entrevista de competències genèriques Resultats de la prova de competències genèriques, valoració de mèrits i citació a l'entrevista final

Tècnic/a especialista en Arxivística i Documentació

Una plaça de Tècnic/a especialista en Arxivística i Documentació, grup II banda II, al Centre de Documentació, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal en la modalitat de relleu.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 19/07/2018.


Els resultats de les entrevistes genèriques es publicaran el 21/09/2018.

Accés sala proves


Bases de la convocatòria Acta extraordinària Llista provisional de persones admeses i excloses en aquesta convocatòria Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria a la prova pràctica Acta del resultat de la prova pràctica i convocatòria a les entrevistes genèriques Acta extraordinària de canvi de data de l'entrevista final