Tècnic/a de contractació

Una plaça de Tècnic/a de Contractació, grup II, banda II, per a la Subdirecció General de Serveis Jurídics i Contractació, mitjançant sistema de concurs-oposició, amb contracte temporal.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 03/03/2020, a les 12:00 hores.


La llista provisional de persones admeses i excloses i la citació a la primera prova es publicarà el 05/03/2020.


Bases de la convocatòria Acta extraordinària

Borsa de treball temporal Policia Portuària

Creació d'una borsa de treball temporal de l'ocupació de Policia Portuària (GNB 327), per cobrir necessitats de caràcter temporal, treballs ocasionals, eventuals per circumstàncies de la producció, per substituir a personal laboral amb reserva de lloc de treball, o per cobrir qualsevol altra necessitat organitzativa subjecta a la modalitat de contracte temporal i limitada exclusivament a la categoria professional objecte d'aquesta convocatòria, mitjançant sistema de concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 18/12/2019.


 


Bases de la convocatòria Llista provisional de persones admeses i excloses Llista definitiva de persones admeses i excloses Acta extraordinària Resultats de la prova teòrica i pràctica i convocatòria al test i l'entrevista psicotècnica Resultat final de la convocatòria Acta extraordinària d'esmena d'errors del resultat final de la convocatòria

Tècnic/a administratiu/va - Contracte en pràctiques

Una plaça de Tècnic/a administratiu/va, en la modalitat de contracte en pràctiques per a col·laborar en el desenvolupament de les diferents activitats del departament de Gabinet Tècnic del Port de Barcelona.Oferta de treball