Gestió de Serveis Marítims

Descripció: 
L'Autoritat Portuària de Barcelona ha desenvolupat una aplicació que permet als seus clients sol·licitar i modificar la informació relacionada amb els serveis marítims. Aquesta aplicació, anomenada Gestió de Serveis Marítims, permet realitzar els següents tràmits: alta, baixa i modificació de servei marítim, alta, baixa i modificació de vaixell del servei, alta, baixa i modificació de port d'escala. Des de la Web i la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona s'anirà informant en el futur dels nous tràmits que es vagin incorporant dins d'aquesta nova aplicació.

Procediment:
Tràmit a la Seu electrònica