Carpeta del client


Descripció

L'Autoritat Portuària de Barcelona ha desenvolupat una aplicació que permet als seus clients consultar la informació relacionada amb la facturació dels serveis que sol·liciten. Aquesta aplicació, anomenada Carpeta del Client, permet realitzar els següents tràmits: actualitzar informació del client com per exemple el compte corrent de domiciliació bancària, consultar les notificacions, les liquidacions i les factures emeses. Finalment, també permet obtenir duplicats de factures.  Des de la Web i la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona s'anirà informant en el futur dels nous tràmits que es vagin incorporant dins d'aquesta nova aplicació. 

Horari de funcionament

Des de la Seu Electrònica el servei està disponible permanentment en horari 24 x 7.

Clau concertada i certificat digital

Per poder realitzar el tràmit de forma electrònica es requereix d'un certificat digital o d'una clau concertada. A la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona (consultar enllaç més a baix) podrà informar-se sobre els certificats digitals que són admissibles.

A continuació es troba l'enllaç al procediment per sol·licitar una clau concertada. La clau concertada permet realitzar els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya.

Procediment per a sol·licitar una clau concertada

Manuals d'ajuda

A continuació es troben els manuals d'ajuda de l'aplicació. Aquesta aplicació està desenvolupada sobre l'arquitectura SOSTRAT, que és l'arquitectura sobre la qual l'Autoritat Portuària de Barcelona està desenvolupant les seves aplicacions de negoci. El primer manual descriu la manera de treballar amb l'aplicació que és comuna a qualsevol aplicació desenvolupada sobre SOSTRAT. L'altre manual descriu la manera de treballar en la Carpeta del Client.

Manual d'usuari per a la funcionalitat comuna
Manual d'usuari de la Carpeta del Client

Altres enllaços d'interès

A continuació es llisten enllaços relacionats amb aquest contingut:

Accés a la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona
Accés a la secció de tràmits