Autoritzacions d'accés temporal al Moll de l'Energia


Descripció

L'Autoritat Portuària de Barcelona ofereix el servei d'autoritzacions d'accés temporal que consisteix en que les terminals i serveis portuaris informin de les persones autoritzades a accedir per la Porta 31 al moll de l'Energia. Donades les mesures de seguretat instaurades en el moll de l'Energia per garantir el compliment del Reial Decret 1617/2007 de Protecció Portuària i de la Llei 8/2011 de Protecció d'Infraestructures Crítiques, aquestes autoritzacions restaran sotmeses als requeriments establerts per la Comissió de seguretat del moll de la Energia.

Aquest tràmit s'ha informatitzat i es pot realitzar de forma electrònica des de la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Aquest servei està disponible únicament per a aquelles empreses i serveis portuaris, usuaris del moll de la Energia, per poder autoritzar les visites temporals a les seves instal·lacions.

Horari de presentació

Des de la Seu Electrònica el servei està disponible permanentment en horari 24 x 7.

Pla de contingències

Excepcionalment en cas de no poder realitzar la sol·licitud de forma electrònica, els validadors de les empreses autoritzades podran gestionar les autoritzacions segons el procediment emprat fins ara.

Procediment del Pla de contingències

Clau concertada i certificat digital

Per poder realitzar el tràmits de sol·licitud d'accés temporal al Moll de l'Energia és necessari un certificat digital o una clau concertada. A la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona (consulteu l'enllaç de sota) podreu informar-vos sobre els certificats digitals que són admissibles.

A continuació hi ha l'enllaç al procediment per sol·licitar una clau concertada, que permet realitzar els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya.

Procediment per a sol·licitar una clau concertada

Manuals d'ajuda

A continuació es troben els manuals d'ajuda de l'aplicació que dóna suport informàtic a la realització de forma electrònica del tràmit de sol·licitud d'accés temporal al Moll de l'Energia. Aquesta aplicació està desenvolupada sobre l'arquitectura SOSTRAT, que és l'arquitectura sobre la qual l'Autoritat Portuària de Barcelona està desenvolupant les seves aplicacions de negoci. El primer manual descriu la forma de treballar amb l'aplicació que és comuna a qualsevol aplicació desenvolupada sobre SOSTRAT. L'altre manual descriu la manera de treballar específica per a la sol·licitud d'autoritzacions d'accés.

Manual d'usuari per a la funcionalitat comuna
Manual d'usuari sol·licitud d'autoritzacions

Altres enllaços d'interès

A continuació es llisten enllaços relacionats amb aquest contingut i que són d'utilitat per a aquelles persones que estiguin interessades a realitzar aquest tràmit de forma electrònica:

Accés a la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona
Accés a la secció de tràmits