Aiguada

Descripció: 
L'Autoritat Portuària de Barcelona ofereix el servei de subministrament d'aigua potable a vaixells que és un dels serveis comercials contemplats al Capítol V (Serveis comercials) del Títol VI (Prestació de Serveis) del Text Refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant.

Aquest tràmit s'ha informatitzat i es pot realitzar de forma electrònica des de la Seu de l'Autoritat Portuària de Barcelona i presencialment a les oficines de SAU. Aquest servei està disponible per a aquelles empreses que estiguin habilitades per realitzar la funció de Consignatari en l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Procediment de sol·licitud del servei d'aigua potable a vaixells:
Sota aquestes línies es troba l'enllaç al procediment de sol·licitud del servei d'aigua potable a vaixells al Port de Barcelona.

Procediment de sol·licitud d'aigua a vaixells

Horari de presentació de sol·licituds:
Des de la Seu Electrònica el servei està disponible permanentment en horari 24 x 7. Presencialment es pot realitzar a les oficines de SAU de l'Autoritat Portuària de Barcelona en l'horari d'atenció indicat en l'enllaç.

Sol·licitud de servei de subministrament d'aigua a mig termini:
Per aquelles sol·licituds de subministrament d'aigua que l'us sigui destinat a una obra, a un vaixell a mig termini o a qualsevol altre us que quedi fora de l'abast del procediment, s'haurà de pesentar el següent formulari, degudament omplert i juntament amb el plànol de xarxa d'aigua, al Registre de l'APB.

Adreça i horari d'atenció de les oficines de SAU

Clau concertada i certificat digital:
Per poder realitzar el tràmit de forma electrònica es requereix d'un certificat digital o d'una clau concertada. A la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona (consultar enllaç més a baix) podrà informar-se sobre els certificats digitals que són admissibles.

A continuació es troba l'enllaç al procediment per sol·licitar una clau concertada. La clau concertada permet realitzar els tràmits utilitzant un usuari i una contrasenya. 

Procediment per sol·licitar una clau concertada

Manuals d'ajuda:
A continuació es troben els manuals d'ajuda de l'aplicació que dóna suport informàtic a la realització de forma electrònica del tràmit de sol·licitud d'aigua a vaixells. Aquesta aplicació està desenvolupada sobre l'arquitectura SOSTRAT, que és l'arquitectura sobre la qual l'Autoritat Portuària de Barcelona està desenvolupant les seves aplicacions de negoci. El primer manual descriu la forma de treballar amb l'aplicació que és comuna a qualsevol aplicació desenvolupada sobre SOSTRAT. L'altre manual descriu la manera de treballar específica per a la sol·licitud d'aigua a vaixells.

Manual d'usuari per a la funcionalitat comuna
Manual d'usuari sol·licitud d'aigua potable a vaixells

Altres enllaços d'interès:
A continuació es llisten enllaços relacionats amb aquest contingut i que seran d'utilitat per a aquelles persones que estiguin interessats aquesta sol·licitud de forma electrònica:

Accés a la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona
Accedir a la secció de tràmits