Declaració de Joint Service

És una declaració d'acord d'explotació compartida de vaixells per a un servei determinat en una línia regular concreta.


Com es fa

Mitjançant un formulari estàndard signat, degudament complimentat, i segellat per tots els sol·licitants.


Documentació necessària

Formulari en què s'ha d'indicar el nom del servei i número de la línia regular, armadors, i consignataris que declaren l'acord d'explotació compartida.


Qui ho pot demanar

Els consignataris i armadors que formen el Joint Service.


On es pot demanar

Al Servei d'Accés Unificat (SAU), o trucant al número de l'oficina del SAU, telèfon 93 298 60 00.

 


Dates i terminis

El període de sol·licitud és fins el dia 15 de desembre de cada any.


Més informació

Oficines del departament de Tarifes 93 298 61 13 i del Servei d'Accés Unificat, tel. 93 298 60 00.